Jaume Vilardaga

PRESIDENT DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA SANT FRANCESC D’ASSIS

 

En Josep Maria Bosch, expert en dret de Fundacions ens ha gestionat amb gran èxit situacions jurídicament complexes, que han posat en risc el futur de la nostra institució. Ha mostrat, de sempre, gran habilitat professional i especial sensibilitat, generositat i implicació personal en una institució quina única finalitat és prestar serveis a col·lectius especialment vulnerables de la nostra societat. Vàrem tenir l’encert de demanar-li que acceptés la responsabilitat de la secretaria del nostre patronat i la seva acceptació és una garantia de rigor jurídic per a la fundació que represento.