Paqui Gómez

CAP DEL PROGRAMA AJUDAR I PROTEGIR, FUNDACIÓ ALZHEIMER CATALUNYA

 

La lletrada Olga Soler col·labora molt estretament amb el nostre servei de Tuteles, ajudant a l’equip a vetllar per els interessos de les Persones a les que acompanyem i defensant els seus Drets Fonamentals : Dignitat – llibertat – Igualtat i Ajuda. El seu criteri ha sigut imprescindible per a fer front a situacions d’alta complexitat i adverses. La seva expertesa ha ajudat al nostre equip a posicionar-se i tenir arguments en pro de la defensa de les Voluntats i Preferències de les persones a les que acompanyem.