+34 935 950 104
despatx@boschsoleraliri.cat

Professionals per donar servei,
amb proximitat i honestedat,
als sectors sanitari i social

Bosch Soler Aliri, som
un despatx especialitzat
en assessorament jurídic
a entitats sanitàries i socials,
així com a entitats fundacionals
i del tercer sector.

El nostre focus és ser un bufet on la combinació de qualitat, confiança i proximitat ens faci obtenir la complicitat dels clients, i seguir sent una referència al sector.
Ens mou l’ètica professional i l’honestedat, treballant de manera transparent amb els clients, que han de saber en tot moment en quines condicions rebran els nostres serveis.

Des del 2010 formem un equip professional que s’adapta a les característiques del client amb tracte personalitzat, expertesa i implicació, i que és reconegut dins dels sectors sanitari i social, així com a l’àmbit fundacional i del tercer sector.

 

Serveis

Bosch Soler Aliri Advocats som un despatx especialitzat i amb expertesa en el suport jurídic a entitats sanitàries i socials, així com a entitats fundacionals i del tercer sector. En la resta de necessitats jurídiques dels nostres clients cerquem els millors col·laboradors, sense deixar de seguir amb detall els assumptes. Sempre de manera honesta, professional i propera.

Empreses i organitzacions

Des del coneixement del sector, assessorem i acompanyem a la governança, en reordenacions corporatives (fórmules de gestió i aliances estratègiques), relacions amb finançadors públics i privats, relacions amb les administracions reguladores de l’activitat i defensa en expedients administratius sancionadors.
Assessorament jurídic a entitats fundacionals i associacions (constitució, exercici o suport a la secretaria i acompanyament a òrgans de govern). Gestió de les obligacions jurídic formals i de caràcter registral.
Experiència en resoldre les problemàtiques derivades de la legislació sanitària i d’autonomia del pacient. Defensa de reclamacions de responsabilitat professional mèdica i d’altres professionals assistencials (en via penal, contenciós administrativa i/o civil). Defensa dels professionals víctimes de violència en el lloc de treball.
Reclamacions y recursos derivats de procediments de contractació administrativa; assessorament i redacció de contractes mercantils, així com reclamacions per incompliments contractuals i impagats.
Acompanyament a les entitats sanitàries i/o socials en matèria de protecció de dades; suport al Delegat de Protecció de Dades, avaluacions d’impacte i defensa davant les autoritats de protecció de dades en expedients sancionadors.

Assessorament a les unitats de treball social; expertesa en abordatge de situacions vinculades a manca de competència, risc d’exclusió i desplegament de mesures de suport a persones amb discapacitat, amb actuació davant de la fiscalia i jutjats competents. Expertesa en assessorament a fundacions dedicades al suport jurídic i social de persones amb discapacitat

Particulars

Expertesa en procediments de dret matrimonial, tant contenciosos com de mutu acord; negociació de convenis reguladors; tramitació de mesures provisionals; execucions i reclamacions de sentencies de separació i divorci. Reclamacions de dret d’aliments.
Assessorament en dret successori (declaracions d’hereus, acceptacions d’herència, testaments..). Redacció i assessorament en àmbit contractual. Reclamacions de quantitat.

Valors

Qui som

Olga Soler
Advocada i socia

Olga Soler

Itziar Aliri
Advocada i socia

Itziar Aliri

Josep M. Bosch
Advocat i soci

Josep M. Bosch

Montse Escobar
Dept. administratiu

Montse Escobar

Testimonis

Contacta'ns

OFICINA

Carrer Muntaner 231, 4t – 1a A
E-08021 Barcelona

TELÈFON

+34 935 950 104

EMAIL

despatx@boschsoleraliri.cat